Ensenyament i animació sociesportiva

Tenim en el curs 18-19,  dos cicles formatius de grau superior, un al matí i un de tarda:
1/ Titulació: Tècnic superior d’ensenyament i animació socioesportiva.
Durada: 2000 h (2 anys, torn de matins).

En aquest cicle s’aprenen diferents esports i modalitats físiques i esportives on es donen eines suficients per realitzar tasques com a professional del sector.

El centre compta amb les següents instal·lacions esportives: camp de futbol, 2 pistes de tennis, camp de futbol sala o handbol, pistes de bàsquet i gimnàs cobert.

Els mòduls a primer curs són els següents:

MP1. Valoració de la condició física i primers auxilis.

MP2. Dinamització grupal.

MP3. Planificació de l’animació socioesportiva.

MP4. Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives.

MP5. Activitats fisicoesportives individuals.

MP6. Activitats d’oci i temps lleure.

MP11. Formació i orientació laboral.

 

 

2/ Titulació: Tècnic superior de condicionament físic.
Durada: 2000 h (2 anys, torn de tarda).

MP1. Valoració de la condició física i primers auxilis.

MP2. Habilitats socials.

MP3. Fitness en sala d’entrenament polivalent.

MP4. Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical.

MP9. Formació i orientació laboral.

MP11. Anglès.